Aanleg innovatiestrook verzorgingsplaats Kloosters A58

De Innovatiestrook Kloosters A58 staat volledig in het teken van duurzaamheid. Daarom legt Gebr. Van Kessel, in nauwe samenwerking met KWS (beiden onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur) deze strook aan op basis van zero emissie. De aannemer gaat de uitdaging aan om tijdens de bouwwerkzaamheden van de strook geen CO2 uit te stoten. We realiseren een Zero Emissie Bouwplaats om de volledige Innovatiestrook aan de A58 aan te leggen. De Zero Emissie Bouwplaats bestaat uit vier
elementen:

1. Duurzaam ontwerp
2. Duurzaam grond- en materiaalstromen en bouwlogistiek
3. Elektrisch materieel
4. HVO100 brandstof

Zero Emmissie Bouwplaats

Werken aan de Nederlandse infrastructuur levert CO2-emissie op. Om proactief te zoeken naar duurzamere alternatieven, creëren we een Zero Emissie Bouwplaats voor de realisatie van de Innovatiestrook. Dat wil zeggen dat we geen CO2 uitstoten tijdens de aanlegwerkzaamheden van de strook.

Tijdens dit project doen we essentiële ervaring op met deze manier van duurzaam bouwen. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar de realisatie van klimaatneutrale en circulaire (snel)wegen. Dat past in het transitiepad Bouw en Bouwlogistiek van Rijkswaterstaat.

Dit project sluit volledig aan bij onze duurzaamheidsambities. Maar als je op dat gebied stappen wil maken, heb je alle partijen in de markt nodig. Daarom werken we samen met partners in de volledige keten. Zo laten we de wereld zien dat we groeien, op weg naar meer duurzaamheid.

— Jurgen Huyding, Duurzaamheidsmanager bij Gebr. Van Kessel

ZO REALISEREN WE DE ZERO EMISSIE BOUWPLAATS

1. Duurzaam ontwerpen

De kortste route naar minder CO2-uitstoot is minder werkzaamheden uitvoeren. We hebben het ontwerp en de projectscope geanalyseerd en op basis daarvan de meest efficiënte aanpak opgesteld.

Minder werkzaamheden door praktisch ontwerpen
De oostelijke invoegstrook en de westelijke afrit komen hoger te liggen ten opzichte van het referentieontwerp. Daarmee voorkomen we duizenden kubieke meters grondverzet, inclusief de daarbij behorende afvoer. Minder graafmachines én minder transportbewegingen dus!

Hergebruik van aanwezig zand
Tijdens de werkzaamheden scheppen we vanzelfsprekend veel zand weg uit de bestaande bodem. Op basis van civieltechnisch onderzoek hergebruiken we dit vervolgens in het gebied, als zandbed onder de nieuwe wegen. Door het aanwezige zand slim te hergebruiken, voorkomen we onnodige af- en aanvoer van zand.

2. Grond- en materiaalstromen en bouwlogistiek

Hoe optimaler de bouwlogistiek en grond- en materiaalstromen verlopen, hoe minder CO2-uitstoot er plaatsvindt. Daarom treffen we efficiënte maatregelen op dat gebied.

Emissieloze bouwhub 2.0
We halen kleine materialen zelf op bij partners, zoals PVC-riolering en bestratingsmateriaal. Dat doen we met een elektrische vrachtwagen, voorafgaand aan de start van de betreffende werkzaamheden. De materialen slaan we op in een depot op de bouwhub. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden vervoeren we de materialen vanuit de bouwhub met elektrisch materieel naar de verwerkingslocatie.

Lokale ketensamenwerking
We werken uitsluitend samen met lokale partners voor de aan- en afvoer van alle bulkmaterialen. Alle partners bevinden zich binnen een straal van 8,5 kilometer van de bouwplaats.

Tijdelijke transportstrook
Het oostelijke en westelijke werkgebied zijn niet verbonden door een transportroute. We leggen binnen de projectgrenzen een vrijliggende transportroute met rijplaten aan. Daardoor hoeft het bouwtransport niet om te rijden via de rijkswegen. Dat zorgt voor een forse vermindering van de transportkilometers.

3. Elektrisch materieel waar mogelijk

We maken zoveel mogelijk gebruik van elektrisch materieel. Daarbij kun je denken aan een elektrische graafmachine en een asfaltwals. Lukt het niet elektrisch? Dan gebruiken we de duurzame, fossielvrije brandstof HVO100.  

We zetten het volgende elektrisch materieel in:

  • Elektrische asfaltwals
  • Elektrische mobiele kraan
  • Elektrische compressor
  • Elektrische rupskraan
  • Elektrische minigraver
  • Elektrische knijperauto
  • Elektrische asfaltzaag
  • Elektrisch personenvervoer en werkbussen
  • Elektrisch handgereedschap
  • Elektrische auto’s voor het aansturende uitvoeringsteam

Stroomvoorziening
De inzet van zoveel elektrisch materieel vraagt vanzelfsprekend om voldoende stroomvoorziening. We realiseren een vaste bouwaansluiting met oplaadpunten waar zware materieelstukken in de nacht opladen. Voor het ketenterrein, klein materieel en personen auto's zetten we een waterstofaggregaat in om CO2 neutraal op te laden.

4 Materieel op schone brandstoffen

Kunnen we materieel niet (volledig) elektrisch inzetten? Dan voorzien we materieel van de schone brandstof HVO100 (100 procent Hydrotreated Vegetable Oil). Dat is een biobrandstof, volledig gemaakt van organisch materiaal. 

Hybride verwarmen van markeringsmateriaal

Naast volledig elektrisch en volledig HVO100 materieel zetten we ook 2 hybride vormen in. Om het markeringsmateriaal te verwarmen, gebruiken we een ketel die elektrisch verwarmd wordt tot 100 graden. Met branders die gebruikmaken van de schone, fossielvrije brandstof HVO100 wordt het thermoplast vervolgens verwarmd tot de benodigde 220 graden. Deze hybride verwarmingswijze is uniek voor Nederland.

Hybride tandemwals
Voor de asfaltwerkzaamheden zetten we naast een elektrische drierol wals, ook een hybride tandemwals in. De wals is deels elektrisch en werkt deels op HVO100.

Tank-to-Wheel
We rekenen voor de Zero Emissie Bouwplaats vanuit het Tank-to-Wheel principe. Daarbij gaat het enkel om C02-emissie die ontstaat tijdens het gebruik van materieel.