INNOVATIESTROOK VOL MET CIRCULAIRE PRODUCTEN EN DUURZAME INNOVATIES

De Innovatiestrook bij Verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 is een belangrijke showcase van duurzame en circulaire toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw. De ervaringen die de uitvoerende bedrijven tijdens dit project opdoen, helpen bij het ontwikkelen en toepassen van innovaties bij de A58-wegverbreding en andere toekomstige wegenprojecten.

Er komen dubbele in- en uitvoegstroken van maar liefst 1.400 meter bij de verzorgingsplaats Kloosters. Het is de enige teststrook in Europa die toegankelijk is voor het reguliere verkeer. Dat maakt praktijktesten mogelijk op een locatie langs de snelweg die ook nog eens goed bereikbaar is voor zowel onderzoekers als geïnteresseerden.

DEZE INNOVATIES GAAN WE TESTEN

Het project begint met het testen van verschillende soorten asfalt. Voor Rijkswaterstaat een unieke kans om asfaltmengsels met verschillende toevoegingen te onderzoeken en om te kijken hoe lang het asfalt meegaat.

Gebr. Van Kessel past een aantal ‘groene’ asfaltmengsels toe. Deze hebben een hoge circulariteit en worden geproduceerd op lage temperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe beter voor het milieu.

Uiteraard vinden er in de toekomst meer testen plaats. Denk aan experimenten vanuit Rijkswaterstaat op het gebied van emissieloze energieopwekking, slimme mobiliteit en duurzame verlichting.

Daarnaast past Gebr. Van Kessel, samen met diverse ketenpartners en KWS Eindhoven, een uitgebreid pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe op een deel van de stroken. Zo test Gebr. Van Kessel innovaties op het gebied van wegmeubilair, duurzame funderingsoplossingen en biobased markeringsoplossingen.

Kortom, de focus ligt in alle aspecten van het project op circulariteit en duurzaamheid!

Innovaties kiezen
Gebr. Van Kessel selecteerde de te testen innovaties met het oog op:

  • Maximale impact op circulariteit
  • Maximale impact op CO2-reductie
  • Geschikt voor toepassing binnen het Rijkswaterstaat-areaal

We innoveren continu en de Innovatiestrook is daar het meest uitgesproken voorbeeld van. Met dit project werken we niet alleen aan duurzame en circulaire wegenbouw, maar vertellen we ook hoe we dat doen. Op die manier zijn we optimaal zichtbaar op weg naar een klimaatneutraal 2030.

— Joep de Greef, Projectleider Innovatiestrook Kloosters A58 bij Rijkswaterstaat

Dit zijn de innovaties die Gebr. Van Kessel test op de Innovatiestrook

'Groene’ onder- en tussenlaag

De onder- en tussenlaag van de Innovatiestrook bestaat uit KonwéCO2. Dit is een asfaltmengsel met een unieke ‘groene’ combinatie en met de volgende eigenschappen:

  • Duurzaam en circulair
  • Minimale CO2-uitstoot tijdens productie
  • Lage productietemperatuur en daardoor beter voor het milieu
  • Volledige recycling steenslag

KonwéCO2 bestaat uit asfaltgranulaat en biobased verjonger. Het heeft daarnaast een hergebruikswaarde van 100 procent.

Duurzame deklaag

De deklaag van de Innovatiestrook bestaat uit Konwé DZOAB. Dat asfaltmengsel bestaat voor 80 procent uit gefreesd en gezeefd ZOAB-granulaat. De overige 20 procent bestaat uit nieuwe grondstoffen. Dit maakt Konwé DZOAB nog meer interessant:

  • Lage productietemperatuur en daardoor beter voor het milieu
  • Hergebruikswaarde bij einde levensduur 100%
Gerecyclede biobased wegmarkering

De wegmarkering op de Innovatiestrook bestaat uit een combinatie van biobased thermoplast en gerecycled thermoplast. Daarmee gebruiken we 35% minder nieuwe grondstoffen. Zo verhogen we de circulariteit van de markering en verlagen we de CO2-emissie.

 

Waterbergende circulaire fundering

De fundering van de Innovatiestrook wordt gemaakt van AquaBASE. Dat bestaat uit Hydromix 10 (stijve fundering) en EcoBASE Drainmix (waterbergende fundering). Daarnaast vangen een aquatextieldoek en Geoclean olie van voertuigen op en breken het tevens af. Doordat AquaBASE veel holle ruimtes heeft, speelt het ook nog eens een belangrijke rol in waterberging.

Met AquaBASE hergebruiken we een veilig en vrij toepasbaar restproduct en maken daarmee een hoogwaardige en duurzame fundering.

Hoogwaardig natuurlijke wegfundering

De Innovatiestrook biedt ruimte voor het testen van een GEOWALL®-wegfundering. De bestaande ondergrond wordt daarbij gestabiliseerd met kalk en leempoeder. Zo ontstaat een hoogwaardig natuurlijk product dat dient als vervanger van menggranulaat. De GEOWALL®-wegfundering is tevens circulair, omdat het aan het einde van zijn levensduur op dezelfde manier kan worden toegepast.

Volledig circulair en biobased wegmeubilair

De reflectorplanken, verkeersbordpalen, hectometerpalen en komportalen zijn allemaal biobased. Het wegmeubilair bestaat voor 50 procent uit post-consumer gerecycled plastic en voor 50 procent uit gemaaid bermgras dat afkomstig is van regulier groenonderhoud. Het materiaal kan na gebruik opnieuw als grondstof worden gebruikt. Dat maakt de cirkel rond!

Lichtmasten met zeer lage CO2-footprint

Er komen lichtmasten achter de geleiderail te staan. De innovatieve lichtmasten bestaan voor 65 procent uit organische grondstoffen. De masten zijn opgebouwd uit natuurvezelmatten in combinatie met een polyesterhars. 

Circulaire RVV-bebording

Naast de rijbaan komen snelheidsborden, hectometerborden en een komportaalbord. Deze RVV-bebording bestaat uit een hard kunststof, geproduceerd uit gerecycled plastic. Zonder primaire bouwstoffen zoals aluminium dus. Het bord kan aan het einde van zijn levensduur worden gerecycled.

Rijkswaterstaat experimenteert met circulair asfalt

Op het gebied van asfalt spelen voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Rijkswaterstaat speelt in op de vraag naar duurzaam asfalt of hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt (circulariteit). Voordat we nieuwe soorten asfalt op grote schaal mogen gebruiken, moeten ze eerst getest worden. Dat doen we op Innovatiestrook Kloosters A58.

Opnieuw gebruiken van asfalt
Rijkswaterstaat gebruikt de Innovatiestrook Kloosters A58 om vier duurzame asfaltstroken aan te leggen. Deze afzonderlijke proefstroken zijn elk ca. 300 meter lang. Ze hebben een zogenaamde ‘DZOAB16 deklaag’ die een hoog percentage hergebruik (60%) van oude ZOAB- deklaag heeft.

Verjongingsmiddelen
Er is veel vraag naar het circulair hergebruiken van oud asfalt. Om (zoveel mogelijk) asfalt opnieuw te kunnen gebruiken, worden verjongingsmiddelen toegevoegd aan het asfalt. Daarom test Rijkswaterstaat
verschillende mengsels met deze middelen in allerlei combinaties. 

De innovatiestrook is de ideale testplaats
Innovatiestrook Kloosters A58 is een perfecte plek om de verschillende soorten asfalt te testen. Want de stroken zijn (afwisselend) gewoon open voor verkeer. De verschillende asfaltlagen worden onder gelijke condities aangebracht, belast en beproefd. 

Wat levert het asfalt testen op?

Rijkswaterstaat gaat met de testresultaten proeven, onderzoeksmethoden en regels ontwikkelen voor het gebruik van verjongingsmiddelen in asfalt. Hiermee willen we de (op dit moment) meest ideale mengsels van asfalt en verjongingsmiddelen in grote(re) projecten gaan gebruiken. Hierdoor kunnen we steeds meer asfalt hergebruiken. Een prachtige stap in duurzamer bouwen.