Q&A Zero Emissie Bouwplaats

Hoe berekenen jullie de nul CO2-uitstoot?

We gaan uit van het Tank-to-Wheel principe. Dat wil zeggen dat we de CO2-emissie berekenen die ontstaat door verbranding van brandstof tijdens het gebruik van materieel. Het gaat dus om de CO2-uitstoot tijdens de bouwwerkzaamheden zelf.

Wat voor brandstof verbruiken de machines?

De voorkeur gaat uit naar machines die werken op elektriciteit. De overige machines verbruiken de schone en fossielvrije brandstof HVO100. 

 

Hoe laden jullie het elektrisch materieel op?

Klein elektrisch materieel laden we op met een aggregaat op waterstof. Voor groot elektrisch materieel werken we met bouwstroom en accu’s. 

Compenseren jullie CO2-emissie?

Nee, want we werken zonder CO2 uit te stoten. Dat doen we door elektrisch materieel in te zetten en machines die de schone en fossielvrije brandstof HVO100 verbruiken.

HVO100-brandstof is toch niet duurzaam?

Er bestaan twee soorten HVO100-brandstof. De ene is op basis van palmolie en de andere op basis van organische materialen. Wij gebruiken de variant op basis van organische materialen en die is volledig duurzaam.

Wat doen jullie als elektrisch materieel onverhoopt niet beschikbaar is?

Mochten we bepaalde elektrische machines onverhoopt niet kunnen inzetten, kunnen we omschakelen naar machines op basis van HVO100. Dat is een schone en fossielvrije brandstof. 

De producten die jullie gebruiken zijn niet allemaal duurzaam. Hoe kun je dan toch nul CO2-uitstoot claimen?

We gaan uit van het Tank-to-Wheel principe. Dat wil zeggen dat we de CO2-emissie berekenen die ontstaat door verbranding van brandstof tijdens het gebruik van materieel bij de aanleg van de Innovatiestrook. Het gaat dus niet om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces van de materialen.

Wordt de testfase ook meegerekend in de zero emissie berekening?

Het testen van innovaties maakt geen onderdeel uit van de CO2-berekening. Alleen de werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de bouw worden meegenomen in de CO2-berekening.

Hoe regelen jullie de aan- en afvoer van materialen naar de Zero Emissie Bouwplaats?

Alle aan- en afvoer van materialen voor de uitvoering van het werk telt mee in de berekening. Wij zetten hiervoor een elektrische vrachtwagen en transportmaterieel op HVO100-brandstof in. Wij halen zelf de benodigde kleine materialen op bij de leveranciers. We plaatsen deze in ons bouwdepot; onze emissieloze bouwhub 2.0. Vanuit het bouwdepot wordt het met elektrisch materieel of transportmaterieel op HVO100- brandstof naar de bouwplaats gebracht. Alleen de grote materialen worden door de leverancier zelf geleverd middels transport dat rijdt op HVO-100 brandstof.

Hoe regelen jullie het vervoer van medewerkers?

Ook het woon-werk verkeer van alle personen die werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren gebeurt emissieloos. Hiervoor zetten we voornamelijk elektrische voertuigen in. Denk hierbij aan bijvoorbeeld elektrische werkbussen. Het kernteam, bestaande uit de projectleider, de uitvoerder en de coördinator, beschikken over elektrische leaseauto’s.

Is de HVO100 brandstof die toegepast wordt duurzaam?

De HVO100 brandstof die wij toepassen is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals (dierlijke) vetten.

Wat houdt de brandstof HVO100 in?

HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het gaat om een duurzame diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm (100%), niet gemixt.

Q&A Innovatiestrook

Wat moet ik me voorstellen bij deze innovatiestrook?

Er worden dubbele in- en uitvoegstroken aangelegd van maar liefst 1.400 meter bij de verzorgingsplaats Kloosters. Het is de enige teststrook in Europa bereden wordt door het reguliere verkeer. 

Wie leggen de innovatiestrook aan?

Aannemer Gebr. Van Kessel legt de strook aan in nauwe samenwerking met KWS Eindhoven en in opdracht van Rijkswaterstaat. Gebr. Van Kessel is een moderne bouwonderneming met een brok aan ervaring op het gebied van infra, civiele techniek en sport en cultuurtechniek.

Wat zijn jullie projectdoelstellingen?

De doelstelling van Rijkswaterstaat richting de toekomst is om in 2030 een 100% circulaire infrastructuur te realiseren die maximaal bijdraagt aan een betere levenskwaliteit.  Dit project is gericht op het laten slagen van circulaire innovaties die in de (nabije) toekomst toegepast kunnen worden in de verbreding van de A58 (Innova58) of andere grote wegenprojecten van RWS.