Dé voorwaarde om in 2030 100% klimaatneutraal, energieneutraal en circulair te ontwerpen en te bouwen: nog beter, meer en effectiever samenwerken. Want samen kom je sneller én verder. Daarom organiseerden Gebr. van Kessel, Avans Hogeschool en Rijkswaterstaat het InnovA58-Congres bij Avans Hogeschool in Den Bosch op 17 november jl. Maar liefst 130 gasten van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en studenten civiele techniek namen deel aan deze interactieve middag.

Het doel van het congres: kennis en ervaringen delen op het gebied van lopende duurzame innovaties, elkaar ontmoeten en inspireren én aanbieders van duurzame innovaties leren kennen. Gebr. van Kessel, Rijkswaterstaat en tal van marktpartijen deden in 2021/2022 al waardevolle ervaringen op bij de Innovatiestrook aan de A58 bij Oirschot. Deze deelden zij graag tijdens dit congres.

Interactief

Om in te kunnen spelen op de onderwerpen die leven bij onze gasten, haalden we van tevoren en tijdens het congres vragen op bij de deelnemers, die we gedurende de middag beantwoordden. Zij waren bijvoorbeeld benieuwd naar leermomenten bij de testen en experimenten met duurzame innovaties, hoe we succesvol geteste innovaties breder toe kunnen passen en hoe je milieukostenindicatoren (MKI) en CO2-waarden berekent om de bijdrage aan duurzaamheid aan te tonen.

Voor alle deelthema’s was tijdens het congres goede belangstelling: duurzame fundering, duurzaam asfalt, duurzame wegmarkering, wegmeubilair, smart mobility en symbiotisch bouwen. Eén van de sessieleiders evalueerde: ‘Het publiek was divers van student tot opdrachtgever en daarmee de discussies ook.’

In gesprek over duurzaam bouwen

Het congres heeft bijgedragen aan het aanhalen van bestaande contacten. Veel deelnemers geven aan dat ze na met andere deelnemers een vervolgafspraak maakten om verder te praten over nadere samenwerking.

Een bedrijf bood aan om de mogelijkheden voor de energievoorziening te willen onderzoeken voor het symbiotisch paviljoen dat bij ’het Living Lab InnovA58 van Rijkswaterstaat aan de A58 wordt gebouwd.

Studenten en opdrachtgevers wisten elkaar ook goed te vinden, bijvoorbeeld voor stages en afstudeeropdrachten. Co-creatie tussen onderwijs en werkveld moet zorgen voor voldoende civiele techniek-professionals, het zijn de ínnovatiehelden’ van de toekomst..

‘De energie in de zaal inspireerde me; de mix van verschillende partners in de rol van opdrachtgevers, bouwers/marktpartijen/innovatoren en vooral de bouwers van morgen…..de studenten.’

Inspiratie

Innoveren houdt ook in: creatief en anders denken en lef tonen om dingen anders te doen. Mooie voorbeelden kunnen daarbij helpen. ‘Tijdens dit congres was het wij-gevoel heel erg aanwezig. Dit stimuleert, enthousiasmeert en geeft voldoening. (…).’ Een andere deelnemer zei: ‘De gedrevenheid van alle andere deelnemers inspireerde me.’

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van samenwerken aan nieuwe duurzame innovaties bij Living Lab InnovA58, resultaten, marktconsultaties en aanbestedingen via deze website!