Een geslaagd InnovA58-Congres!

Waarom innoveer je? Deze vraag van spreker Eldert Besseling zette de 120 gasten van het eerste InnovA58-congres aan het denken. Immers, zoveel mensen, zoveel motivaties. Eén ding is zeker: de wereld van bouw, infra en mobiliteit is volop in beweging. Dat bleek tijdens het InnovA58-congres dat Gebr. van Kessel, Rijkswaterstaat en Avans Hogeschool organiseerden op donderdag 17 november. Het prachtige atrium bij Avans in Den Bosch was hiervoor de perfecte locatie. 

De gasten luisterden naar sprekers die inspireerden met hun visie op innoveren, ook met een andere bril dan die van de bouw en infra. Ook namen de congresgangers deel aan interactieve themasessies over duurzaamheid in asfalt, wegmarkering, wegfundering, geluidschermen en over symbiotisch bouwen. SmartwayZ.NL, mobiliteitspartner van InnovA58, verzorgde het thema smart mobility.

De middag zat vol met ervaringsverhalen én vragen over het testen en toepassen van innovaties, nieuwe ideeën en concepten én kennismakingen. Want het meest voorkomende woord was ‘samen’. 

Succesvol innoveren doe je samen

Bedrijven uit de infrasector, opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincie) en studenten verenigden zich tijdens het congres met in elk geval één gezamenlijke vraag: hoe kunnen we samen sneller met focus innoveren? Want om in 2030 100% klimaatneutraal en circulair te bouwen, hebben we met samenwerking een sleutel in handen. 

‘Je moet anders naar de wereld durven kijken.’

Straks overal meubilair van bermgras?
De congresmiddag was ook gevuld met praktijkvoorbeelden van ervaringen met duurzame infra-innovaties. Gebr. Van Kessel en Rijkswaterstaat deelden bijvoorbeeld hun leermomenten die ze tegenkwamen bij de emissieloze aanleg van de Innovatiestrook

‘Innovatie stopt nooit.’

Testen in weer en met verkeer
Op en langs de Innovatiestrook zijn duurzame innovaties aangebracht. Hierbij zijn veel marktpartijen betrokken. Denk aan bedrijven die werkten aan de duurzame wegmarkering, verkeersborden, fundering en asfalt, lichtmasten en geluidschermen. Deze worden komende twee jaren bij Kloosters getest en gemonitord in de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld verkeer en weersomstandigheden. Als een product voldoet, dan kan het breder worden toegepast. Daarom wordt de locatie Kloosters Living Lab InnovA58 genoemd.

‘Innoveren is topsport’

Innovatiekansen verzilveren

In themasessies deelden de betrokken bedrijven hun kennis en ervaringen met duurzame innovaties die zij toepassen bij de Innovatiestrook. Zo ontstonden ook nieuwe kennismakingen en werden afspraken gemaakt om samen verder te kijken naar innovatiekansen. 

‘Samen gaan we net een stap verder’

Bagger
Inspirerende sprekers lieten de congresgangers met andere ogen naar innovaties kijken. Zoals Eldert Besseling die met zijn bedrijf Netics bouwt met bagger. 

‘Innoveren is topsport’

Helden
Ilonka van Hoorn, opleidingscoördinator civiele techniek van Avans Hogeschool verbond de opgaven en ambities van het hoger onderwijs aan die van de bouw- en infrawereld. Zij riep op tot co-creatie met als motto ‘Samen gaan we net een stap verder. Op weg naar een geweldige toekomst.’

‘Studenten zijn de civiele helden van morgen’

Eeuwenlange ervaring benutten
Spreker Lijdia Fraaije sprak tot slot over biomimicry. Dat gaf een mooie kijk op hoe wij kunnen leren van de manier waarop de natuur werkt. Die kunnen we vertalen naar innovaties. De natuur heeft immers al eeuwenlang ervaring.

‘De aarde heeft geen mensen nodig. De mensen hebben de aarde nodig.
Moeder Natuur: ‘I am prepared to evolve. Are you?‘